Monday, January 25, 2010

Agnipath

Vruksh ho bhale khade,
Ho ghane, ho bade,
Ek patra chaa bhi,
Mag maat, mag maat, mag maat
Agnipath, Agnipath, Agnipath

Tu na thakega kabhi,
Tu na thamega kabhi,
Tu na mudega kabhi,
Kar shapath, kar shapath, kar shapath
Agnipath, Agnipath, Agnipath

Yeh maahan drushya hai,
Chal raha manushya hai,
Ashru, shwet, rakth se,
Lathpat, lathpat, lathpat
Agnipath, Agnipath, Agnipath


- Harivansh Rai Bachchan

No comments: